REGULAMIN SKLEPU

Twój Koszyk

Nic nie wybrałeś.

REGULAMIN SKLEPU APLIKACJEDLABIZNESU.COM

I WSTĘP

1. ArtGraf Artur Wójcik z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bohaterów Warszawy 10 m 35, 02-495 Warszawa, umożliwia kupowanie produktów za pomocy sieci elektronicznej Internet - pod adresem internetowym: www.aplikacjedlabiznesu.com dalej zwanym SKLEP. Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest Artur Wójcik.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w Sklepie, składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży Produktów.

3. Dostęp do Regulaminu ma każdy użytkownik Sklepu, znajduje się on na stronie aplikacjedlabiznesu.com/regulamin, każda strona zawiera link znajduje się w stopce Sklepu „Regulamin”, w celu uzyskania dostępu należy kliknąć w link.

4. Informacje o Produktach w Sklepie m.in. pakiet, opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

5. Produktach w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje w szczególności o właściwościach Produktu, jego pakiecie, cenie, platformy, itp.

6. Zdjęcia służą prezentacji przykładowego Produktu, w finalnej wersji produkt może się różnić z powodu wprowadzonych zmian przez zamawiającego.

6. Prezentacje oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Produktu.

7 Sklep rozpoczyna działalność od 1 października 2016 roku.

II ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU

1. ArtGraf Artur Wójcik. umożliwia zawieranie umów sprzedaży Produktu za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.

2. Umowa sprzedaży Produktu zawierana jest między użytkownikiem Sklepu („KLIENT”), a ArtGraf Artur Wójcik. z siedzibą w Warszawie.

4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

5. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. ArtGraf Artur Wójcik zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe wykonania Produktu lub jego dostarczenia. Przed odmową realizacji ArtGraf Artur Wójcik podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.

6. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.

7. Klient, który skorzystał ze Sklepu, zobowiązany jest do:

a) Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
b) Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
c) Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;
d) Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora Sklepu;
e) Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego.

 

III ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

1. Sklep umożliwia składanie zamówień na Produkt w następujący sposób:

a) na stronie Sklepu (on-line), korzystając z procedury składania zamówienia,

2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).

4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT.

5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru PRODUKTU w Sklepie, w szczególności w zakresie ich pakietu, ilości rat, a następnie wybrać metodę dostawy, przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji.

6. Do momentu zatwierdzenia wyboru Produktów przyciskiem „Wyślij Zamówienie” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Produktu w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Potwierdzam poprawność danych” a następnie „Wyślij zamówienie” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Produktu, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.

7. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną ArtGraf Artur Wójcik. co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia, niniejszym oraz Regulaminem.

8. W momencie złożenia zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierająca informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości zamówionych Produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, statusu zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta.

9. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną („Potwierdzenie realizacji i wysyłki zamówienia”) lub odmowę przyjęcia oferty Klienta, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz ArtGraf Artur Wójcik. umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Produktów.

10. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt 9 powyżej. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.

11 Przedstawiciel ArtGraf Artur Wójcik po otrzymaniu zamówienia kontaktuje się z Klientem w celu sporządzenia niezbędnych dokumentów:

a) dostosowania produktu do oczekiwań klienta.

12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.

13. Jeśli ArtGraf Artur Wójcik nie będzie wstanie spełnić wymagań zamawiającego przysługuje mu prawo do odstąpienie od zawartej umowy, jednocześnie ArtGraf jest zobowiązany do zwrotu WPŁACONYCH środków przez Klienta na rzecz Sklepu wynikających z niezrealizowanego zamówienia.

14 Sklep po przyjęciu zamówienia wystawia i wysyła na podany adres Klienta fakturę proformę, dopiero po opłaceniu faktury proformy i zaksięgowaniu wpłaty na konie ArtGraf Artur Wójcik zostaje wystawiona Faktura VAT.

15 Sklep nie prowadzi sprzedaży paragonowej. Na każdy zakupiony produkt jest wystawiana Faktura VAT.

16. W przypadku zakupu na raty Klient będzie otrzymywał powiadomienie o zbliżającym terminie płatności, wraz z fakturą proformą.

17 W przypadku nie opłacenia Pierwszej Faktury Proformy w terminie maksymalnie 14 dni od daty płatności zamówienie ArtGraf Artur Wójcik przysługuje prawo odstąpienie od umowy.

18. ArtGraf Artur Wójcik nie udostępnia żadnego systemu płatności online, klient jest zobowiązany do dokonania płatności dowolną metodą, która spowoduje zasilenie podanego na Fakturze Proformie Konat bankowego ArtGraf Artur Wójcik, w sposób umożliwiający przypisanie płatności do zamówienia klienta.

19. ArtGraf Artur Wójcik zastrzega sobie prawo zwrotu środków na wskazany w przelewie numer konta nadawcy jeśli nie jest wstanie powiązać Wpłaty z Zamówieniem.

20 ArtGraf Artur Wójcik przysługuje okres 14 dniowy na przygotowanie zamówionego Produktu licząc od dnia następnego daty wpływu należnych środków za zamówienie na konto bankowe ArtGraf Artur Wójcik

 

IV DOSTAWA I ODBIÓR PRODUKTÓW

1. Sklep pozwala na dostarczanie produktów w sposób:

a) ONLINE – Produkt zostanie dostarczony klientowi za pośrednictwem naszej chmury, klient otrzyma link wraz z hasłem, po otworzeniu linku będzie mógł pobrać paczkę skompresowanych plików. Nie wszystkie Produkty mają możliwość wybrania tej formy doręczenia;
b) BOX – tradycyjna przesyłka dostarczana Kurierem lub Pocztą Polską na podany adres. Nie wszystkie Produkty mają możliwość wybrania tej formy doręczenia.2. Przewidywany czas dostawy dla opcji BOX jest zależny jedynie od firmy świadczącej usługę kurierską.

3. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

4. Klienci uprawnieni są do wskazania miejsca dostawy Produktu poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wtedy klient musi indywidualnie ustalić termin oraz sposób dostawy zamówionego Produktu z pracownikiem sklepu.

5 ArtGraf Artur Wójcik zastrzega sobie prawo do odmowy dostarczenia produktu na własny koszt poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jeśli koszt takiej dostawy będzie przekraczał 300 zł.

 

V CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Informacja o cenie zakupu Produktu podawana na stronie sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Produktów, wskazanego w pkt II ust. 9. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w trzecim mailu.

2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.

3. ArtGraf Artur Wójcik zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Produktów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

 

VI. REKLAMACJE PRODUKTÓW

1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. ArtGraf Artur Wójcik odpowiada za wady fizyczne lub prawne Produktów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. ArtGraf Artur Wójcik podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

4. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.

5. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie Produktu wraz z pisemnym opisem wady i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres Bohaterów Warszawy 10 m 35 z dopiskiem: „Reklamacja aplikacjedlabiznesu.com”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany Produkt.

6. Jeżeli Produkt ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:

a) złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Produktu, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Produkt na wolny od wad albo wadę usunie;
b) żądanie wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.

7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie odesłany do klienta wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

8. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Produktu podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.

 

VII ZWROTY PRODUKTU – ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.

2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktu.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres: Sklep Internetowy kontakt@aplikacjedlabiznesu.com, lub na adres ArtGraf Artur Wójcik 02-495 Warszawa ul. Bohaterów Warszawy 10 m 35.

5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Klient odsyła Produkt, co do których następuje odstąpienie od umowy na następujący adres pocztowy: ArtGraf Artur Wójcik ul. Bohaterów Warszawy 10 m 35 , 02-495 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy.

7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy

8. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientom wszystkie otrzymane od niego płatności związane z zamówieniem, (z wyjątkiem ust. 4 pkt 5,6 ), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

9. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonamy na konto z którego zostało zasilone konto ArtGtaf Artur Wójcik. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Klienci odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów wynikające z korzystania z nich w sposób niewłaściwy.

 

VIII INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNA

1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:

a) Umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży Produktów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem;
b) Umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie,
c) Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej Produktów

2. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży Produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w pkt 1 ppkt b) i c) powyżej.

3. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:

a) Dostęp do sieci Internet;
b) Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie formularzy www (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne);
c) Posiadanie własne konta poczty elektronicznej,

4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail reklamacja@aplikacjedlabiznesu.com. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.

5. ArtGraf Artur Wójcik. informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

 

IX ZAPISY KOŃCOWE

1. Zasady przetwarzania danych osobowych ArtGraf Artur Wójcik zostały opisane w dokumencie
„INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE” zwana dalej Instrukcja.

2. Dostęp do Instrukcji ma każdy użytkownik Sklepu, znajduje się on na stronie aplikacjedlabiznesu.com/instrukcja-przetwarzania-danych-osobowych, każda strona zawiera link znajduje się w stopce Sklepu „INSTRUKCJA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH”, w celu uzyskania dostępu należy kliknąć w link.

3. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Produktów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

4. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.

7. ArtGraf Artur Wójcik. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 powyżej.